PERENIO IONIC SHIELD™

Iónový difuzér s CoV kapsulou PEWOW01

Na použitie ľuďmi v uzavretých priestoroch
na prevenciu pred úmrtiami
spôsobenými známymi koronavírusmi
vrátane
SARS-cov-2

PERENIO IONIC SHIELD™

Iónový difuzér s CoV kapsulou PEWOW01

Na použitie ľuďmi v uzavretých priestoroch

na prevenciu pred úmrtiami spôsobenými známymi koronavírusmi vrátane SARS-cov-2

AKO IÓNY NIČIA VÍRUS?

Vysielané ióny majú dostatočne vysokú kinetickú energiu na to, aby zničili kladne nabitý vonkajší obal membrány koronavírusov a záporne nabitú RNA vírusov

AKO IÓNY NIČIA VÍRUS?

Vysielané ióny majú dostatočne vysokú kinetickú energiu na to, aby zničili kladne nabitý vonkajší obal membrány koronavírusov a záporne nabitú RNA vírusov

BIPOLÁRNA IONIZAČNÁ
TECHNOLÓGIA

CoV kapsula s dvoma zásobníkmi naplnenými iónovou látkou na báze solí Mg, K, Au, Pt, Zn. Zásobníky vytvárajú anódu a katódu

Na anódu a katódu sa privádza 14 kV s výkonom iba 10 W, aby sa do vzduchu emitovali ióny látok

perenio ionic shield

IÓNOVÝ DIFUZÉR

ÚČINNÝ VOČI KORONAVÍRUSOM

,,stretávanie bez obáv"

299,- EUR

30 MINÚT

20 M2

ZBOHOM RÚŠKO

VITAJ IONIC SHIELD

NA JEDNU KAPSULU

12 MESIACOV

likvidácia vírusu

LIKVIDÁCIA
MEMBRÁNY
KORONAVÍRUSU

Preukázané
laboratórnymi
testami

Dve galvanické izotermické reakcie

1. Anióny „prepália“ pozitívne nabitú membránu vírusu, čo vedie k jeho zničeniu

2. Katióny útočia na záporne nabitú vonkajšiu časť obalenej RNA cez medzery v membráne

ióny sú prirodzené metabolity bunky

„Posilňujúci“ bunkový ión Mg2+
Ióny Mg2+ sú potrebné na syntézu a implementáciu funkcií ATP (ATP je hlavná energetická „minca“ v bunke) a na enzymatické reakcie (vyše 600)

Na+ – K+
Ióny sú potrebné na osmotickú stabilizáciu bunky, na stabilizáciu molekúl proteínov a enzýmov a na zabezpečenie mnohých enzymatických reakcií

Zn2+
Zinok sa podieľa na všetkých druhoch metabolizmu, je súčasťou 7200 enzýmov vrátane enzýmov potrebných na rast a delenie

zive-neinfikovane-bunky-l-929

Živé
neinfikované
bunky L-929

Rýchlejšie rozmnožovanie
Po ionizácii

Infikované bunky L-929 ošetrené zariadením
IONIC SHIELD

Bunky zostávajú viditeľné po 3 dňoch

infikovane-bunky-l-929-neosetrene

Infikované bunky L-929 NEOŠETRENÉ ionizátorom

Stopy narušených buniek po 3 dňoch

perenio ionic shield

iónový difuzér

účinný voči koronavírusom

,,stretávanie bez obáv"

299,- €

PROTI

COVIDU

PROTI

CHRÍPKE

PROTI

ALERGIÁM

ZDRAVIE

KRÁSA

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na vyžarovanie.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 4-2: Metódy skúšania a merania – Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti voči vyžarovaniu, rádiovým frekvenciám a elektromagnetickému pólu

Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne používanie. Všeobecné požiadavky.

Úplná správa o skúške. 

Real Scientiscs. UK, Perenio LTD, CZ. 

 Perenio LTD, CZ. 

Vyhlásenia založené na LABORATÓRNYCH TESTOCH organizácii

Sure Labs Holandsko, Embio Diagnostics Cyprus, ILAC MRA Bielorusko

- Účinná prevencia voči koronavírusovým infekciám - Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na ľudské bunky - Emisie ozónu pod úrovňou okolitého prostredia - Radiácia pod úrovňou okolitého prostredia

Zdravotnícka pomôcka I. triedy

Podľa nariadenie (EÚ) 2017/745  o zdravotníckych pomôckach. Symboly so štítkami, označeniami a informáciami pre zdravotnícke pomôcky. 

Výrobca

Limit teploty

Pozrite si návod na použitie

Obmedzenie vlhkosti

Určené iba do interiéru

Obmedzenie atmosferického tlaku

Katalógové číslo

Upozornenie

Sériové číslo

Klasifikácia typu IP

Dátum výroby

Udržujte v suchu

Označenie CE

1. Stlačte kapsulu

2. otočte v smere hodinových ručičiek

3. odlepte nálepku

4. značky sú v polohe zatvorené

INDIKÁCIA

Bliká namodro

Kapsula chýba alebo je v zariadení vložená nesprávne.

Bliká nazeleno, nažlto alebo načerveno

Zariadenie je zapnuté. Zelená, ak je batéria nabitá na 75-100%,  žltá, ak je nabitá na 30-74%, červená, ak je nabitá na 1-29%.

Svieti nazeleno, nažlto alebo načerveno

Zariadenie je vypnuté a pripojené do elektrickej zásuvky. Batéria sa nabíja, ak svieti nažlto alebo načerveno. 

MANUÁL

(pre otvorenie kliknite na obrázok)

Virucidny účinok zariadenia Perenio Ionic Shield.
Účinok 96% pri koronavíruse.

Lyra Management Report. Spojené kráľovstvo

Dr. Lauris Licidis. 
Súhrnné mikrobiologické testy
vykonané spoločnosťami Sure Labs, Holandsko a Embio Diagnostic, Cyprus.

Hodnotenie účinku prípravku Perenio Ionic Shield na epitelové bunky obličiek. 

Embio Diagnostic, Cyprus

Žiadne emisie ozónu.

Protokol ILAC MRA, BSCA

Gama žiarenie je pod úrovňou pozadia. 

Protokol SFERA Technology. Certifikácia ILAC MRA, BSCA

ionic-shield

iónový difuzér

obsah_balenia_adapter

napájací adaptér

obsah-balenia

kapsula

obsah_balenia_navod_a_zarucny_list

návod a záručný list

usb

USB-A / USB-C

obsah_balenia_nalepka

nálepka

rozmery balenia

perenio_balenie
vymenitelne_kapsuly_1

12 MESIACOV NA JEDNU KAPSULU

vymenitelne_kapsuly_2

Na použitie v uzavretých priestoroch. Jedno zariadenie je určené pre 20 m2

vymenitelne_kapsuly_3

Funkcia nasunutia a uzamknutia kapsuly

Lampy s UV-C
žiarením
Ozón
(z UV lámp)
Čistička vzduchu s
HEPA filtrami
Ionizátory vzduchuPerenio Ionic Shield ™
Likvidácia mikróbov vo vzduchu ÁnoÁnoVeľmi nízka účinnosťNieÁno
Likvidácia vírusov vo vzduchuÁnoÁnoVeľmi nízka účinnosťNieÁno
Riziko pre ľudíÁnoÁnoNieNieNie
Možnosť použitia v prítomnosti ľudíNieNieÁnoÁnoÁno
Potreba vetraniaÁnoÁnoNieNieNie
VyžarovanieŽiarenie UV-C
200 – 280 nm
(nebezpečné)
Ozón O₃ –
silné
oxidačné činidlo
Žiadne vyžarovanieIóny zo vzduchu –
O₂, N₂, N₂O
Ióny s vysokou
energiou zo skupiny
K, Na, Mg, Ag, Cl, H,
Pt, Au

využitie

Vo veľkých priestoroch sa odporúča vytvoriť sieť ionizátorov Perenio vzdialených 3 metre od seba.

Okamžitý iónový oblak s bezprostredným účinkom

Dosah cca do dvoch metrov ihneď po zapnutí zariadenia

Ošetrenie uzavretých miestností s plochou do 20 metrov štvorcových po dobu 30 minút

IONIZATOR PERENIO S KAPSULOU COV

AUTO

DOMÁCA KANCELÁRIA

DOMÁCNOSŤ SO ZVIERATAMI

DETSKÁ IZBA

SPÁLŇA

ZARIADENIE PRE SENIOROV

REŠTAURÁCIA

VSTUPNÉ PRIESTORY DO FIRMY

HOTEL

LEKÁRNE

TELOCVIČŇA

NEMOCNIČNÝ PRÍJEM

články

Perenio IONIC SHIELD™ PEWOW01

€ 299.00